APLIKASI RAPOT DIGITAL
Tahun Pelajaran 2020/2021

ARD merupakan aplikasi terkait dengan penilaian hasil belajar siswa MTsN 1 Yogyakarta

Input Nilai Rapot Semester 1


Input Nilai Rapot Semester 2